ACMUN 2020

KOMİTELER VE ELE ALINACAK KONULAR 

GA1 (GENEL MECLİS 1. KOMİTE) - DISEC (SİLAHSIZLANMA VE ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ)

 •  Sosyal medya platformlarında yaşanan kişisel hak ihlalleri

 •  “Demokratik barış teorisi” 

 •  Uzay keşiflerinin barışcıl bir çerçevede yapılması adına fikirler

GA 2 (GENEL MECLİS 2. KOMİTE) - ECOFIN (EKONOMİK VE MALİ KOMİTE)

 • Doğal afetlerin sonucunda sağlanan yardım

 • Ekonominin önde giden sıkıntıları olan işsizlik

 • “Konut balonu” gibi hususlar hakkında öne sürülen çözümler

GA3 (GENEL MECLİS 3. KOMİTE) SOCHUM - (SOSYAL, İNSANCIL VE  KÜLTÜREL KOMİTE)

 • Ekonomide “cam tavan”(işyerlerinde cinsiyet ayrımcılığı)

 • Göçebeler tarafından yayılan salgın hastalıkların engellenmesi 

 • Yakın tarihlerde birçok ülkede yaşanan orman yangınlarının neden olduğu zararlar adına olası çözüm önerileri

GA4 (GENEL MECLİS 4. KOMİTE) SPECPOL - (ÖZEL POLİTİK VE DEKOLONİZASYON KOMİTESİ)

 • İstismar suçlarına ölüm cezası ve müebbet hapis cezası verilip verilmemesi

 • Antartika sınırlarının sorgulanması 

 • Reçetesiz ilaç ticaretinin azaltılması, engellenmesi gibi farklı politik bakış açılarına neden olacak konular üzerinde tartışılması

GA6 (GENEL MECLİS 6. KOMİTE) LEGAL - (YASAL KOMİTE)

 • Yasal düzlemde tartışmalara neden olan kürtaj hakkı

 • Yönetimde yer alan bazı insanların görevlerini kötüye kullanmaları 

 • Vatandaşlar üzerine uygulanmış ya da uygulanmakta olan yasadışı deneylere olası çözümler 

ECOSOC (EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY)

 • Çevreye zarar veren endüstrileşme sıkıntısı 

 • İçilebilir suyun giderek azalması

 • Büyük şirketlerin ilaç satabilmek amacıyla salgın hastalığa neden olabilecek hareketleri gibi küresel, ekonomik, ve sosyal sıkıntıların tartışılması

SECURITY COUNCIL (GÜVENLİK KONSEYİ)

 • Konsey, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere yıllardır dünyayı etkileyen süregelen Suriye’deki iç savaş ele alınacak, küresel barışın sağlanması adına çalışılacaktır.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ULUSLARARASI ADALET DİVANI)

 • Uluslararası kanunlara sadık kalarak ülkeler arasında yaşanan yasal anlaşmazlıkların çözülmesinde rol oynayan divan, amacına hitap eden konuları esas alarak konferansımızda yer alacaktır.

SPECIAL HISTORICAL COMMITTEE (ÖZEL TARİHSEL KOMİTE)

 • Komitenin gerçek Birleşmiş Milletlerle bağlantısı olmayacaktır, tamamen kurgusaldır. Soğuk Savaş Döneminde geçecektir ve organizasyon takımının güncellemeleriyle komite akışı delegelere verilen krizlerle devam edecektir.

Contact Us
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

Designed By Göktuğ Mert Yılmaz / Baran Bozkurt

hd-turk-bayragi-png-2.png